Proefveld

Delen

De beschikbare kennis in Nederland over de koolzaadteelt is gestoeld op onderzoeks-resultaten uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Hybride rassen hebben hun intrede gedaan; bemestingsnormen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) zijn veranderd en aangescherpt.
In Duitsland worden hogere opbrengsten gehaald. Duitse kennis is echter niet één op één te vertalen naar de Nederlandse omstandigheden, vanwege andere wetgeving op het gebied van mestbeleid en GBM toelating.

Daarom is er op de SPNA locatie Ebelsheerd in Nieuw Beerta een proefveld aangelegd, om het optimale verzorgingsniveau van de koolzaadteelt te onderzoeken. De proef wordt twee seizoenen uitgevoerd. In de proef worden twee factoren onderzocht, namelijk invloed van gewasbeschermingsmiddelen en de invloed van bemesting. Het onderzoek wordt in drie herhalingen aangelegd.

In het eerste seizoen (2012-2013) zijn zeer interessante gegevens uit de proef naar voor gekomen. De weersomstandigheden in het eerste jaar waren echter niet gemiddeld, er waren veel extremen. Daarom worden er pas na het tweede jaar (2013-2014) conclusies getrokken.


Klik hier voor het volledige rapport van het seizoen 2012-2013.
Klik hier voor het volledige rapport van het seizoen 2013-2014.